Jäsenedut

OYHY:n jäsenen jäseneduista tärkeimmät ovat edunvalvonta sekä työttömyys- ja lakkoturva.
Yhdistyksen luottamusmiehet auttavat jäseniä työsuhteisiin, -sopimuksiin, työaikaan, lomiin sekä muihin työasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi yhdistys tarjoaa etuja ja tapahtumia myös vapaa-ajalle.

 

Smartum Liikunta- ja kulttuurisetelit jäsenetuna

Yhdistys on hankkinut Smartumin Liikunta- ja kulttuuriseteleitä jäsentensä käyttöön. Setelit on jaossa keväällä (2 kpl) ja syksyllä (2 kpl) ja niiden jakamisesta tiedotetaan erikseen. Yhden setelin arvo on 5,00 €. Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit käyvät maksuvälineinä lukuisissa liikunta- ja kulttuuripaikoissa.

Lue lisää valtakunnallisista käyttökohteista Smartumin sivuilta.

 

Ammattiliitto Pron jäsenedut

OYHY:n jäsenet ovat Ammattiliitto Pron jäseniä. Pron jäsenkortista löytyy jäsennumero, jota tarvitaan mm. kirjautuessa Pron sähköisiin palveluihin. Jäsenkortti toimii myös vakuutuskorttina. Ammattiliitto Pron jäsenedut löytyvät täältä.

 

Koulutustuki

Koulutustuki on OYHYn ja YHL:n jäsenetu, jota voidaan myöntää harkinnanvaraisesti yksittäiselle jäsenelle ammatilliseen ja ammattiyhdistyskoulutukseen. Tutkintostipendejä myönnetään ammatillisen näyttötutkinnon tai muun tutkinnon kokonaan suorittaneille. Ammatilliseksi koulutukseksi katsotaan myös korkeakoulussa suoritettava opintokokonaisuus tai tutkinto.

Lähtökohtaisesti jäsenelle myönnetään koulutustukea kerran vuodessa. Pidempikestoisessa ammatillisessa koulutuksessa oleville tukea myönnetään samoihin opintoihin enintään kolmena opiskeluvuonna. Kalenterivuoden aikana tukea voi saada vain kerran.

Yhdistyksen tuen suuruus on mas 170 euroa/ammattitutkinto tai 25 % ammatillisen koulutuksen kustannuksista.

Koulutustuen hakuajat ovat kaksi kertaa vuodessa. Hakemukset toimitetaan yhdistyksen sihteerille tammikuussa tai syyskuussa. Samalla hakemuksella haetaan sekä liiton että yhdistyksen tukea. Hakukelpoisuus ja lomakkeen täyttöohjeet löytyvät YHL:n sivulta.